Решение 284

Р Е Ш Е Н И Е № 284 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на ОП „Младежки център – Пловдив“, ведно с Приложение №1 – Организационна структура на ОП „Младежки

Решение 283

Р Е Ш Е Н И Е № 283 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане    на нов Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински пазари“, ведно с Приложение № 1 – Организационна структура на ОП „Общински пазари“ и

Решение 282

Р Е Ш Е Н И Е № 282 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    1. Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на ОП „Паркиране и репатриране“, ведно с Приложение № 1 – Организационна структура на ОП „Паркиране и

Решение 281

Р Е Ш Е Н И Е № 281 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Радостни обреди“, ведно е Приложение № l – Организационна структура на ОП „Радостни обреди“ и

Решение 280

Р Е Ш Е Н И Е № 280 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  13. 10. 2021 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП „Общинска охрана”, ведно с Приложение № 1 „Организационна структура на ОП „Общинска охрана” и Приложение