Решение 126

Р Е Ш Е Н И Е № 126 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    Одобряване на годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив за периода 2018-2023

Решение 125

Р Е Ш Е Н И Е № 125 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Пловдив и Община Стара Загора   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На

Решение 124

Р Е Ш Е Н И Е № 124 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    Изменение на бюджета на община Пловдив за 2021 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.96, чл. 124 от

Решение 123

Р Е Ш Е Н И Е № 123 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  20. 05. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Удостояване на Фондация „Америка за България“ с отличието „Почетен знак на град Пловдив“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На основание чл. 21,

Решение 122

Р Е Ш Е Н И Е № 122 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  27. 04. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Осигуряване на част от средствата за медицински разходи, лечение, медицински изследвания, лекарства, разходи за престой и личен помощник на М. Д.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от