Решение 134

Р Е Ш Е Н И Е № 134 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на съгласие за трансформирането на ул. „Христо Г. Данов“ в частта й от кръстовището на ул. „Бетовен“ до бул. „Руски“ в пешеходна зона   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги

Решение 132

Р Е Ш Е Н И Е № 132 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Удостояване на  Никола Илиев със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинските съветници – Николай Гюров, Славчо Атанасов, Любомир Паунов,

Решение 130

Р Е Ш Е Н И Е № 130 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД, сключване на застраховка „Имущество“ със ЗК „Лев Инс“ АД и

Решение 129

Р Е Ш Е Н И Е № 129 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗАД „Армеец“ АД за срок от една година   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение 128

Р Е Ш Е Н И Е № 128 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 6 ОТ  11. 04. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    I. Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център VII – Пловдив, район Южен“ ЕООД да отдаде за безвъзмездно ползване на Център за спешна