Решение 171

Р Е Ш Е Н И Е № 171 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Изменение на Решение № 154, взето с Протокол № 8 от 16.05.2024 г. на Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1,

Решение 170

Р Е Ш Е Н И Е № 170 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Завишаване на броя на децата в първите възрастови групи в детските градини на теритопията на Община Пловдив за учебната 2024/2025 година   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Николай Бухалов –

Решение 169

Р Е Ш Е Н И Е № 169 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Предоставяне за управление на ДГ „Зорница“, район „Южен“, сграда с идентификатор 56784.531.57.4 – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2120/ 30. 04. 2024 г., находяща се в гр.

Решение 168

Р Е Ш Е Н И Е № 168 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Осигуряване на средства по бюджета на ОУ „Гео Милев“ за изготвяне на енергийно обследване и обследване на техническите характеристики на сградата, включително и

Решение 166

Р Е Ш Е Н И Е № 166 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  11. 06. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областен управител на Област Пловдив до Министерство на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република