Решение 48

Р Е Ш Е Н И Е № 48 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Пловдив и Областна дирекция на вътрешните работи – Пловдив ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Владимир Темелков –

Решение 47

Р Е Ш Е Н И Е № 47 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Предоставяне за управление на ДГ ,,Каменица“ сграда с идентификатор 56784.523.1164.4 – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2271/ 31. 01. 2024г., находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хан

Решение 46

Р Е Ш Е Н И Е № 46 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка

Решение 45

Р Е Ш Е Н И Е № 45 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Отпускане на средства в размер на 5000 лв. от бюджета на Община Пловдив за подпомагане на лицето Н. С., поради възникнал пожар с преки материални загуби в жилището й,

Решение 44

Р Е Ш Е Н И Е № 44 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Бюджета на Община Пловдив за 2024 година, индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода