Решение 53

Р Е Ш Е Н И Е № 53 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Изменение и допълнение на Решение № 146 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 8 от 11. 06. 2020 г. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от ГЕРБ, ППГОС от „Продължаваме промяната –

Решение 52

Р Е Ш Е Н И Е № 52 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на МБАЛ „Свети Пантелеймон-Пловдив” ЕООД, за сключване застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал“ със ЗД „Бул Инс“ АД за

Решение 51

Р Е Ш Е Н И Е № 51 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    І. Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив – Св. архиеп. Лука“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за

Решение 50

Р Е Ш Е Н И Е № 50 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на движими вещи – общинска собственост в полза на Община Асеновград, представлявана от д-р Христо Грудев – кмет на Община Асеновград ПО

Решение 49

Р Е Ш Е Н И Е № 49 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г. /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пловдив ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Костадин Димитров – Кмет на община