Решение 254

Р Е Ш Е Н И Е № 254 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ и РУП в кв. 2б по плана на кв.“Христо Ботев- север „, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх.Димитър Ахрянов

Решение 253

Р Е Ш Е Н И Е № 253 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 11- нов по плана на ЮИПЗ, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх.Димитър Ахрянов – Главен

Решение 252

Р Е Ш Е Н И Е № 252 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за ПУП – ПРЗ на част от кв. 14 по плана на ПУП-ПУР на кв. „Христо Смирненски III“, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: арх.Димитър

Решение 251

Р Е Ш Е Н И Е № 251 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв. 12 по плана на ПУП-ПУР на кв. „Христо Смирненски III“, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:

Решение 250

Р Е Ш Е Н И Е № 250 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  09. 06. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПЗ на част от кв. 10 по плана на ПУП-ПУР на кв. „Христо Смирненски ІІІ“, гр. Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: