Решение № 114

Р Е Ш Е Н И Е № 114 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    1. Промяна на Решение № 33/22.01.2009 г. и решение № 19 от 21.01.2010 г.; 2. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет;   ПО

Решение № 113

Р Е Ш Е Н И Е № 113 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП  “Пловдивспорт”, приет с Решение №404 от 25.10.2006г. на Общински съвет – Пловдив,

Решение № 112

Р Е Ш Е Н И Е № 112 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г. О Т Н О С Н О :    Разрешение за закупуване на дигитален рентгенов апарат за нуждите на „Диагностично-консултативен център І – Пловдив” ЕООД ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Александър Константинов-Зам.-кмет

Решение № 111

Р Е Ш Е Н И Е № 111 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за настаняване в общинско жилище от фонд ‘Ведомствен’ на служител от звено на бюджетна издръжка, находящо се на адрес: гр. Пловдив, ул. ‘Победа’ № **,

Решение № 110

Р Е Ш Е Н И Е № 110 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ  07. 04. 2011  г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за настаняване в общинско жилище от фонд „Настаняване под наем” на състезател по борба (кл. и св. стил) към Спортна федерация на глухите в България, находящо се