Решение 122

Р Е Ш Е Н И Е № 122 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД да сключи застраховка „Имущество“ със застрахователна компания „ДЗИ – Общо

Решение 121

Р Е Ш Е Н И Е № 121 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Утвърждаване на одитори за заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на едноличните търговските дружества с общинско участие в капитала   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев –

Решение 120

Р Е Ш Е Н И Е № 120 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Медицински център VI – Пловдив, район Централен“ ЕООД – е едноличен собственик на капитала община Пловдив   ПО

Решение 119

Р Е Ш Е Н И Е № 119 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив”ЕООД – с едноличен собственик на капитала община

Решение 118

Р Е Ш Е Н И Е № 118 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Актуализиране и промяна в Общинската транспортна схема за автобусни линии с №№10, 15, 17, 18, 21, 93, 113, 222, 6, 7, 29, 99, 1, 12, 22, 26, 44, 11 и 116 и приемане на предложение на ОП“ОКТ“ –