Решение 186

Р Е Ш Е Н И Е № 186 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ 14. 07. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Околчица“ № *, ет. *, ап. *, който имот по кадастралната

Решение 185

Р Е Ш Е Н И Е № 185 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ 14. 07. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Цар Георги Тертер“ № *, бл. * секция *, вх. „*“, ет. *, ап.

Решение 184

Р Е Ш Е Н И Е № 184 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ 14. 07. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Юндола“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, включен във фонд „Настаняване под

Решение 183

Р Е Ш Е Н И Е № 183 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ 14. 07. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Гергана“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, включен във фонд „Настаняване под

Решение 182

Р Е Ш Е Н И Е № 182 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 10 ОТ 14. 07. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Поручик Въльо Стефов“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, включен във фонд