Решение 134

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

134

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Даване на съгласие за трансформирането на ул. „Христо Г. Данов“ в частта й от кръстовището на ул. „Бетовен“ до бул. „Руски“ в пешеходна зона

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Стаменов – Кмет на район „Централен“,

Община Пловдив

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-132 от 17. 04. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

1. Дава съгласие за трансформирането на ул. „Христо Г. Данов“ в частта й от кръстовището на ул. „Бетовен“ до бул. „Руски“ в пешеходна зона.

2. Възлага на кмета на район „Централен“ да инициира всички необходими административни процедури за изпълнение на решението по т. 1, включително да се осигури възможност за паркиране за живущите в прилежащите улици, както и да бъде обезпечена възможността за автомобилен достъп до всички жилищни и търговски обекти в посочения участък.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; Като взе предвид, че:

Пешеходните зони в Централната градска част на Пловдив играят ключова роля за утвърждаването на града като модерен, зелен и привлекателен център в страната. Освен че подобряват свързаността и насърчават придвижването пеш, като обществени пространства те имат висока социална и икономическа добавена стойност. С развитието и динамиката на града в последните години все повече се налага и необходимостта от разширяване на политиките, свързани с увеличаването на пешеходните зони.

Към момента предназначението да поемат пешеходна роля са следните зони: главната улица „Княз Александър I”, която е с дължина 1,8 км и свързващата й функция при площадите „Централен“, „Стефан Стамболов“, „Римски стадион“, парковите зони „Цар-Симеонова градина“ и туристическите ареали на Стария град и Капана.

Следвайки примера на редица европейски градове, политиките за екологичен начин на живот, както и собствения анализ за наличните пешеходни пространства, районната администрация направи проучване за възможността ул. „Христо Г. Данов“ от кръстовището с ул.“Бетовен“ до бул. „Руски“ да смени предназначението си в изцяло пешеходна зона.

Преди реконструкцията, улица „Христо Г. Данов“ в посочения участъке разполагала с над 55 паркоместа за служебно ползване – по-голямата част на „ЕВН Електроразпределение“ АД, администрацията на район „Централен“, „КНСБ“, администрациите на Регионалния природонаучен музей и Дома на младоженците. На същата не е било осигурено паркиране на живеещите в зоната, нито са били заявявани, съответно създавани паркоместа към търговски обекти. Автомобилното придвижване по посочения участък е от значение за хората, които живеят в близост, но няма съществена роля за трафика в централната градска част.

Създаването на възможност за разширяване на пешеходния обхват на Централна градска част е в пълно съответствие със съвременните тенденции в развитието на градската среда – ограничаване на автомобилната инфраструктура за сметка на удобства за пешеходците. Със себе си това води до по-малко замърсяване на атмосферния въздух, по-малко отделяне на шум в околната среда и, разбира се, е предпоставка за развитие на бизнеса в споменатата отсечка.

Целта е да се подобри свързаността в центъра на града, да се осигури качествена и привлекателна среда, която да е естествено продължение и надграждане на останалите зони с културна и икономическа насоченост. Създавайки пространство, което подкрепя микро бизнесите, които само в посочената отсечка са 32, ще се насърчат широк кръг от хора, които да прекарват по-дълго времето си в центъра на града. Същевременно реконструкцията на Градската градина позволява да се съживят забравените алеи на града, но ако не бъде изградена пешеходна свързаност и достатъчна пропускливост се рискува само на броени метри от Главната улица да се изолира зона без достатъчна посещаемост и неизползван капацитет.

От друга страна, данните на Природонаучния музей показват, че процентното увеличаване на посетителите му продължава устойчиво през последните години. Децата и семействата прекарват между 90 и 120 минути средно в музея. Създавайки по-добри условия за отдих, развлечения и игри в малък периметър от него, ще се удължи и престоя и качеството на преживяването на посетителите.

Администрацията на район „Централен“  е провела анкети сред представители на бизнеса и живущите. След разясняване на идеите за пешеходно затваряне на отсечката става ясно, че по- голямата част от тях са положително настроени и склонни да припознаят идеята. Някои представители посочват, че не я одобряват заради характера на работата им и изискването им за непосредствен достъп до автомобилен транспорт пред входовете на търговските им обекти.

При евентуално получено съгласие от страна на Общински съвет Пловдив за трансформация на улицата в пешеходна в посочения участък, ще бъдат търсени варианти за осигуряване на възможност за паркиране за живущите в прилежащите улици, както и ще бъде обезпечена в цялост възможността за автомобилен достъп до всички жилищни и търговски обекти по трасето.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 01.05. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 30.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 30.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /