Решение 132

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

132

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ  25. 04. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Удостояване на  Никола Илиев със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинските съветници – Николай Гюров, Славчо Атанасов, Любомир Паунов, Калин Милчев, Минка Сърнешка, Веселина Александрова, Борислав Матеев, Веселка Христамян, Георги Рогачев, Добромира Костова, Георги Титюков, Владимир Кисьов, Ивайло Димов, Йоно Чипилски, Тодор Токов, Георги Колев, Виолета Константинова, Господин Апостолов, Симеон Петров, Иван Пенков, Димитър Арнаудов, Владимир Славенски

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.22 и ал. 2 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.4, т. 3, чл.38, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.42, т.3 от Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-126 от 12. 04. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

1. Удостоява Никола Илиев със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие  чл, 21, ал.1, т.22 и ал. 2 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.4, т. 3, чл.38, ал.1, т. 1 и ал.2 и чл.42, т.3 от Наредбата за символиката и отличията на Община Пловдив, приета с решение № 455, взето с Протокол№ 20 от 29. 11. 2018 г. от Общински съвет – Пловдив и Фактическо основание: Никола Илиев е емблематична фигура за град Пловдив, обогатявайки културния пейзаж с непреходната стойност на Тракийската народна музика. През 60-годишната си кариера, Илиев и неговият Конушснски народен оркестър демонстрират изключително майсторство и страст, представяйки богатството на българската музикални традиция на национално и международно ниво. Никола Илиев е признат за своя изключителен принос към опазването, съхраняването и развитието на музикалното наследство на България в страната и чужбина. Работата на Никола Илиев е белязана с изключителен принос към популяризирането на българската народна музика, като той има над 50 записа в Радио София, над 400 в Радио Пловдив, издава 5 дългосвирещи плочи, множество албуми на аудио касети и компактдискове. Конушенският народен оркестър под негово ръководство се отличава с повече от 5000 концертни изяви през 60 годишната си кариера, ставайки емблематичен за българската културна идентичност, особено в контекста на Пловдив като дългогодишен център на изкуство и музика.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 01.05. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 30.04. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 30.04.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /