Решение 205

Р Е Ш Е Н И Е № 205 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Осигуряване на средства за спешна трансплантация на ************ на Б. .   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинските съветници от ППГОС от „Кауза България”   На основание чл. 21, ал. 1,

Решение 204

Р Е Ш Е Н И Е № 204 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на представител на община Пловдив в комисията за изработване на областна здравна карта   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Анести Тимчев – Зам-кмет на община Пловдив   На

Решение 203

Р Е Ш Е Н И Е № 203 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на жители на община Пловдив с репродуктивни проблеми, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: д-р Веселка

Решение 202

Р Е Ш Е Н И Е № 202 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Младежки център Пловдив”, ведно с Приложение №2 – „Опис на

Решение 201

Р Е Ш Е Н И Е № 201 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ  12. 05. 2022 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Траурна дейност”, ведно с Приложение № 2 – „Опис на предоставеното