Решение 319

Р Е Ш Е Н И Е № 319 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ  23. 11. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на членове на Постоянните комисии  при Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: общинския съветник Атанас Узунов – Председател на Общински съвет – Пловдив   На

Решение 318

Р Е Ш Е Н И Е № 318 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ  23. 11. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Пловдив от ППГОС от ПП Има Такъв Народ   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от ПП Има Такъв Народ   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във

Решение 317

Р Е Ш Е Н И Е № 317 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ  23. 11. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Пловдив от ППГОС от „БСП за България“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от „БСП за България“   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2,

Решение 316

Р Е Ш Е Н И Е № 316 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ  23. 11. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Пловдив от ППГОС от „Възраждане“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от ПП ГЕРБ   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 24,

Решение 315

Р Е Ш Е Н И Е № 315 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 19 ОТ  23. 11. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Пловдив от ППГОС от „БРАВО ПЛОВДИВ“   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от „БРАВО ПЛОВДИВ“   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във