Решение 278

Р Е Ш Е Н И Е № 278 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Одобряване на Споразумения за партньорство между Община Пловдив и Съюз за стопанска инициатива, Цифров иновационен хъб „Тракия“, Институт по информационни и

Решение 277

Р Е Ш Е Н И Е № 277 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Принципно съгласие за кандидатстване на Община Пловдив по процедура BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Пламен Панов –

Решение 276

Р Е Ш Е Н И Е № 276 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 16 ОТ  18. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Участие на община Пловдив в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на „Асоциация по ВиК-Пловдив” на 12.10.2023 г. от 10:00 ч.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров –

Решение 275

Р Е Ш Е Н И Е № 275 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  07. 09. 2023 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на „Диагностично-консултативен център – Изток” ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗК „Уника“ и застраховка „Професионална

Решение 274

Р Е Ш Е Н И Е № 274 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 15 ОТ  07. 09. 2023 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    I. Одобряване на Инвестиционна програма на МБАЛ ,,Св. Мина“ ЕООД за 2023-2024 година; II. Дава разрешение на управителя на МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД за закупуване необходимата