Решение 269

Р Е Ш Е Н И Е № 269 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 29. 09. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане е имоти – общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 50, взето с

Решение 268

Р Е Ш Е Н И Е № 268 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 29. 09. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление разпореждане за 2021 г., като в раздел IV, подраздел 5. „Недвижими имоти, които общината има намерение да

Решение 267

Р Е Ш Е Н И Е № 267 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 29. 09. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    1. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление разпореждане за 2021 г., като в раздел IV, подраздел 5. „Недвижими имоти, които общината и намерение да

Решение 266

Р Е Ш Е Н И Е № 266 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 29. 09. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    I. Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане за 2021 г., като в раздел IV, подраздел 5. „Недвижими имоти, които общината им намерение да

Решение 265

Р Е Ш Е Н И Е № 265 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ 29. 09. 2021 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД, сключване имуществена застраховка със ЗК „Лев Инс“ АД и застраховка „Професионална отговорност на