Решение 246

Р Е Ш Е Н И Е № 246 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  04. 07. 2024 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ) О Т Н О С Н О :    Подписване на договор за съвместна дейност за организацията и провеждането на Фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен ритон“ за срок от 5

Решение 245

Р Е Ш Е Н И Е № 245 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  04. 07. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, включен във фонд „Настаняване под

Решение 244

Р Е Ш Е Н И Е № 244 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  04. 07. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖК „Тракия“, бл. *, вх. *, ет.*, ап.*, включен във фонд „Настаняване под

Решение 243

Р Е Ш Е Н И Е № 243 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  04. 07. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Бъндерица“ № *, бл.*, вх. *, ет* ап. *, включен във фонд „Настаняване под

Решение 242

Р Е Ш Е Н И Е № 242 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  04. 07. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен“, ул. “Славееви гори” № *, бл. *, вх*, ет.*, ап. *, включен във