Решение 112

Р Е Ш Е Н И Е № 112 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен”, ул.”Георги Кондолов” № 44А, а

Решение 111

Р Е Ш Е Н И Е № 111 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Възможност за кандидатстване от Община Пловдив по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез

Решение 110

Р Е Ш Е Н И Е № 110 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на съгласие за разсрочване на съществуващ дълг на община Пловдив по договор за структуриране, записване, маркетиране и пласиране на емисия общински облигации от 21.08.2006г.,

Решение 109

Р Е Ш Е Н И Е № 109 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за отпадане на задължение за заплащане на наемна цена от страна на наематели на части от общински имоти – публична общинска собственост, предоставени за

Решение 108

Р Е Ш Е Н И Е № 108 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за изменение и допълнение на Решение № 76, взето с Протокол № 6 от 09. 04. 2020 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив   На