Решение 218

Р Е Ш Е Н И Е № 218 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Пловдив за първо тримесечие на 2012 година   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от

Решение 217

Р Е Ш Е Н И Е № 217 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Определяне на възнаграждението на Обществения посредник и на Заместниците на обществения посредник при Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Временна комисия за

Решение 216

Р Е Ш Е Н И Е № 216 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Избор на Заместници на Обществения посредник при Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Временна комисия за подбор и класиране на кандидатите за длъжността

Решение 215

Р Е Ш Е Н И Е № 215 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив, приет с Решение № 261, взето

Решение 214

Р Е Ш Е Н И Е № 214 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 11 ОТ  14. 06. 2012  г.   О Т Н О С Н О :    Избор на Обществен посредник при Общински съвет – Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Временна комисия за подбор и класиране на кандидатите за длъжността обществен посредник при