Решение 161

Р Е Ш Е Н И Е № 161 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ 25. 06. 2020 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, със

Решение 160

Р Е Ш Е Н И Е № 160 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ 25. 06. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив” АД да гласува по проекторешенията на редовното Общо събрание на акционерите,

Решение 159

Р Е Ш Е Н И Е № 159 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ 25. 06. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на контрольор на ,,Диагностично-консултативен център V – Пловдив“ ЕООД – търговско дружество със 100% общинско участие   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев – Зам.-кмет на

Решение 158

Р Е Ш Е Н И Е № 158 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ 25. 06. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на „Диагностично-консултативен център II Пловдив” ЕООД и сключване имуществена застраховка със ЗАД „Лев Инс“ АД за срок от една година   ПО

Решение 157

Р Е Ш Е Н И Е № 157 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 9 ОТ 25. 06. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Одобряване на застраховател на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив“ ЕООД и сключване имуществена застраховка със ЗАД „Лев Инс“ АД и застраховка