Решение 261

Р Е Ш Е Н И Е № 261 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Увеличение на средствата за 2019 година от общинския бюджет за компенсации за вътрешноградския транспорт за прилагане на ценови облекчения и допълнително поети

Решение 260

Р Е Ш Е Н И Е № 260 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ОП „Зооветеринарен комплекс”, приет с Решение №203 от 28.05,2009г. на

Решение 259

Р Е Ш Е Н И Е № 259 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г. ( ПРИЛОЖЕНИЕ )  О Т Н О С Н О :    I. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Жилфонд”, приет с Решение № 403 от 25. 10. 2006 г. на Общински съвет

Решение 258

Р Е Ш Е Н И Е № 258 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    I. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Чистота”, приет с Решение № 305 от 03. 08. 2010 г. на Общински съвет –

Решение 257

Р Е Ш Е Н И Е № 257 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 14 ОТ  01. 08. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Избор на управител на „Диагностично-консултативен център II – Пловдив“ ЕООД – търговско дружество със 100% участие на община Пловдив   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Розалин Петков –