Решение 9

Р Е Ш Е Н И Е № 9 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ  16 . 01. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Промяна на състава на Общинска наблюдателна комисия   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж. Александър Държиков – общински съветник, Председател на Общински съвет – Пловдив   На основание

Решение 8

Р Е Ш Е Н И Е № 8 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ  16 . 01. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Даване на разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център ІV – Пловдив“ ЕООД да сключи имуществена застраховка и застраховка „Професионална отговорност на лица,

Решение 7

Р Е Ш Е Н И Е № 7 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ  16 . 01. 2020 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично – консултативен център VII – Пловдив, район „Южен” ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗК „Лев Инс“ АД и

Решение 6

Р Е Ш Е Н И Е № 6 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ  16 . 01. 2020 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Програма за ранна диагностика и превенция на атопичен дерматит 2020-2021 г.   ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив   На основание чл.

Решение 5

Р Е Ш Е Н И Е № 5 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ  16 . 01. 2020 г.  ( ПРИЛОЖЕНИЕ ) О Т Н О С Н О :    Приемане на Програма за ранна диагностика, профилактика и рехабилитация на гръбначни изкривявания и деформации на гръдния кош при депата от общинските училища на