Решение 122

Р Е Ш Е Н И Е № 122 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  11. 04. 2019 г.  /ПРИЛОЖЕНИЕ/ О Т Н О С Н О :    Финансово подпомагане на семейства и двойки  с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, със средства, предвидени в бюджета на община Пловдив   ПО

Решение 121

Р Е Ш Е Н И Е № 121 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  11. 04. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, приета с Решение № 22,  взето с протокол № 4 от 17.02.2005 г. на

Решение 120

Р Е Ш Е Н И Е № 120 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  11. 04. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център V – Пловдив“ ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗАД „Армеец“ АД и застраховка

Решение 119

Р Е Ш Е Н И Е № 119 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  11. 04. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    Даване разрешение на управителя на „Диагностично консултативен център V – Пловдив“ ЕООД за закупуване на нов апарат за извършване на мамографски изследвания с прогнозна

Решение 118

Р Е Ш Е Н И Е № 118 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 8 ОТ  11. 04. 2019 г.   О Т Н О С Н О :    1. Избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД – търговско дружество със 100% участие на община Пловдив; 2. Прекратяване