Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“ към Община Пловдив

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ЧИСТОТА“ към Община Пловдив /приет с Решение №305,взето с Пр. №22 от 03.08.2010г.; изм. и доп. с Решение №311,взето с Пр. №14 от 02.08.2012г.; изм. и доп. с Решение №418,взето с Пр. №17 от 10.10.2012г.; изм. и

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ“ към Община Пловдив

ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността  на Общинско предприятие  “Паркиране и репатриране към Община Пловдив /приет с Решение №17,взето с Пр. №1 от 19.01.2012г.; изм. и доп. с Решение №314, взето с Пр.№14 от 02.08.2012г.; изм. и доп. с Решение №407,взето с Пр.№16 от

П р а в и л н и к на „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ” ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН /ДРУЖЕСТВЕН/АКТ НА „ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ” ЕООД ( Приет с Решение № 380/п/, взето с протокол № 19 от 26.10.2017г.)   Днес, …………………..година, в гр. Пловдив, на основание чл.113 от Търговския закон, Общински съвет – Пловдив, в

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ” към Община Пловдив

П р а в и л н и к  за устройството и дейността на Общинско предприятие “Дезинфекционна станция” към Община Пловдив ( Приет с Решение № 406, взето с Пр. №20 от 05.11.2009г.; Изм и доп. с Р. № 74, взето с Пр. №8 от 17.03.2011г.;Изм и доп. с Р. № 62, взето с Пр. №3 от 16.02.2012г.;

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие “РАДОСТНИ ОБРЕДИ” към Община Пловдив

П р а в и л н и к за устройството и дейността на Общинско предприятие “Радостни обреди” към Община Пловдив (Приет с Р. №341, вз. с Пр. № 14 от 02.08.2007г.; изм. и доп. с Р. № 164, вз. с Пр. №12 от 12.05.2011г.; изм. и доп. с Р. № 55, вз. с Пр. №5 от 05.03.2015г.; изм. и доп. с Р. № 260, вз. с