Решение 58

Р Е Ш Е Н И Е № 58 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Проектно предложение на Община Пловдив по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административни обслужване, култура и

Решение 57

Р Е Ш Е Н И Е № 57 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Проектно предложение на Община Пловдив по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“, финансирана от

Решение 56

Р Е Ш Е Н И Е № 56 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Проектно предложение на Община Пловдив по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграбен фонд за административно обслужване, култура и

Решение 55

Р Е Ш Е Н И Е № 55 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Проектно предложение на Община Пловдив по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и

Решение 54

Р Е Ш Е Н И Е № 54 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.   О Т Н О С Н О :    Проектно предложение на Община Пловдив по Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и