Решение 53

Print Friendly

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 2  ОТ  15. 02. 2024 г.

 

О Т Н О С Н О :    Изменение и допълнение на Решение № 146 на Общински съвет – Пловдив, взето с Протокол № 8 от 11. 06. 2020 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: ППГОС от ГЕРБ, ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“, ППГОС от „Съединени за Пловдив“, ППГОС от „БРАВО Пловдив“, ППГОС от „Възраждане“, ППГОС от „БСП за България“, ППГОС от „Има Такъв Народ“

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-44 от 08. 02. 2024 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

 

Р Е Ш И :

 

            1. Изменя т. 1 на Решение № 146, взето с Протокол № 8 от 11. 06. 2020 г., като определя нов състав на Комисията по програма „Пловдив за младите“, както следва:

            Николай Бухалов – Зам.-кмет СМДСП

            Георги Василев – общински съветник от ППГОС от ГЕРБ

            Владимир Славенски – общински съветник от ППГОС от „Продължаваме промяната – Демократична България“

            Стефан Послийски – общински съветник от ППГОС „Съединени за Пловдив“

            Господин Апостолов – общински съветник от ППГОС от „Възраждане“

            Ерол Садъков – общински съветник от ППГОС от „БРАВО Пловдив“

            Димитър Арнаудов – общински съветник от ППГОС от „Има Такъв Народ“

            Минка Сърнешка – общински съветник от ППГОС от „БСП за България“.

            2. Възлага на Кмета на Община Пловдив изпълнението на настоящото решение.

            МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА; и фактически основания – целесъобразното функциониране на Програма „Пловдив за младите“, чез която Община Пловдив има възможност да финансира местни младежки инициативи и проекти, с цел да съхрани, да развие и инвестира в младежта като основен социален капитал на общината.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

–––––-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 22.02. 2024 г.;

2. Интернет страницата – 22.02. 2024 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 22.02.2024 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Атанас Узунов /