Решение 385

Р Е Ш Е Н И Е № 385 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Васил Левски“ № *, бл. „*“, вх. *, ет. *, ап. *, който

Решение 384

Р Е Ш Е Н И Е № 384 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Северен“, ул. „Борба“ № *, бл. *, ет. *, ап. *, който имот по

Решение 383

Р Е Ш Е Н И Е № 383 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска Пловдив, район „Южен“, ул. „Никола Вапцаров“ № *, бл.*, вх. „*“, ет. *, ап. *, който имот по кадастралната карта и

Решение 382

Р Е Ш Е Н И Е № 382 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен“, ул. „Никола Вапцаров“ № *, бл. *, вх. „*“, ет. *, ап. *, който

Решение 381

Р Е Ш Е Н И Е № 381 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 17 ОТ  11. 10. 2018 г.   О Т Н О С Н О :    Вземане на решение за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, Ж.К. „Тракия“, бл. *, вх. „*“, ет. *, ап. *, който имот по кадастралната карта